Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) διοργανώνει για 12η συνεχή χρονιά τον πλέον καταξιωμένο θεσμό στην ελληνική αγορά, μέσα από μία διεθνώς αποδεκτή και αντικειμενική διαδικασία.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΙΕΠ στο τηλ. 210 6686373 (Αναστασία Γεωργοπούλου – Συντονιστής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών & Operations Executive ΕΙΕΠ), e-mail anastasia.georgopoulou@customerservice.gr.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες για κάθε βραβείο πατώντας στο σύνδεσμο "Περισσότερα" ή μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις λεπτομέρειες σε μορφή PDF πατώντας στο σύνδεσμο "Κατεβάστε σε PDF".

Όροι Συμμετοχής εθνικών βραβείων εξυπηρέτησης πελατών.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων είναι

η Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021.


 

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα σε έως 5 κατηγορίες βραβείων.

7. Οργανισμός της Χρονιάς Εξυπηρέτηση Πελατών (Customer Service Organisation of the year)

Περιγραφή Βραβείου

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη υψηλών προτύπων Εξυπηρέτησης Πελατών σε Οργανισμό. Η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζει έναν Οργανισμό που βρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συλλέγει, αναλύει και διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με αυτόν, παράγει και διαχέει νέα γνώση, αναπτύσσεται, αυτοβελτιώνεται και μαθαίνει συνεχώς με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

8. Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της Χρονιάς (Customer Call Center of the year)

Περιγραφή Βραβείου

Βραβεύεται η Αριστεία στην μαζική Εξυπηρέτηση Πελατών που παρέχεται από οργανωμένο κέντρο εξυπηρέτησης εταιρίας. Ως Αριστεία στην μαζική Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζεται η διαρκής ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, η ευαισθησία στη διαχείριση δεδομένων και η δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

9. Καλύτερη χρήση Τεχνολογίας στην Εμπειρία του Πελάτη (Best use of Technology in Customer Experience)

Περιγραφή Βραβείου 

Αυτή η κατηγορία αφορά οργανισμούς που ενσωμάτωσαν τεχνολογικές λύσεις στην εξυπηρέτηση των πελατών τους, ώστε να χρησιμοποιούν αποδοτικότερα το ανθρώπινο δυναμικό τους και να βελτιώσουν την ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

10. Καλύτερη Σχέση Συνεργασίας με Εξωτερικό Πάροχο (Βest Outsourcing Partnership)

Περιγραφή Βραβείου

Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αυτή η κατηγορία αφορά επιτυχημένες συνεργασίες μεταξύ οργανισμών και εξωτερικών συνεργατών στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να αποδείξουν πώς μέσα από αυτή τη συνεργασία έχει επωφεληθεί τόσο ο οργανισμός, όσο και ο εξωτερικός συνεργάτης, αλλά έχει βελτιωθεί και η ποιότητα στην εμπειρία του πελάτη.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

11. Καλύτερη εξυπηρέτηση σε διαδικτυακό κατάστημα (Best Οnline Customer Service (e-shop))

Περιγραφή Βραβείου

Βραβεύεται η Αριστεία στην μαζική Εξυπηρέτηση Πελατών που παρέχεται από διαδικτυακό κατάστημα (e-shop). Ως Αριστεία στη διαδικτυακή Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζεται η διαρκής ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη μέσω συνδυασμού διαδικτυακών καναλιών, η ευαισθησία στη διαχείριση δεδομένων και η δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

12. Καλύτερη Διαχείριση Κρίσης – Best Crisis Management Approach

Περιγραφή Βραβείου

Οι οργανισμοί καλούνται να αποδείξουν πως έχουν μια αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση μιας κρίσης, δίνοντας άμεσα ακριβείς απαντήσεις στους πελάτες τους.

Η περίπτωση της πανδημίας ήταν η αφορμή όλες οι επιχειρήσεις να έρθουν αντιμέτωπες με μια τέτοια κατάσταση. Έπρεπε άμεσα να αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν, να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους πελάτες τους αποτελεσματικά, στοχεύοντας μάλιστα να ενισχύσουν την εμπειρία του πελάτη και να δημιουργήσουν το αίσθημα ασφάλειας.

Αντικείμενο βράβευσης: Δράσεις / Ενέργειες για τη διαχείριση μιας κρίσης

Συστηματικές, οργανωμένες και χρονικά οριοθετημένες δράσεις/ ενέργειες που αποσκοπούν στην ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και έχουν θετικό αντίκτυπο στον πελάτη, τον εργαζόμενο και την επιχείρηση παρά τις μη κανονικές συνθήκες στις οποίες κλήθηκε να λειτουργήσει η επιχείρηση εξαιτίας της κρίσης που υπήρξε.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF