Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) διοργανώνει για 14η συνεχή χρονιά τον πλέον καταξιωμένο θεσμό στην ελληνική αγορά, μέσα από μία διεθνώς αποδεκτή και αντικειμενική διαδικασία.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για κάθε κατηγορία βραβείου, πατώντας στο σύνδεσμο"Περισσότερα" ή μπορείτε να κάνετε download αρχείο σε μορφή PDF, πατώντας στο σύνδεσμο"Κατεβάστε σε PDF".

Όροι Συμμετοχής στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση αλλά και για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΕΙΕΠ στο τηλ. 210 6686373 (Αναστασία Γεωργοπούλου – Συντονιστής Εθνικών Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών & Operations Executive ΕΙΕΠ), e-mail anastasia.georgopoulou@customerservice.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων:

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, 9:00 π.μ.

1. Καλύτερη Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη
    Best Customer Service Training

Περιγραφή Βραβείου


Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και
τη συμπεριφορά των εργαζομένων με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του
(εσωτερικού ή/και εξωτερικού) πελάτη.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

2. H Καινοτομία στην Εμπειρία του Πελάτη
     Best Use of Innovation in Customer Experience

Περιγραφή Βραβείου
Βραβεύονται συγκεκριμένες καινοτόμες δράσεις ή προγράμματα ανασχεδιασμού λειτουργιών που
αφορούν στη δημιουργία νέων εμπειριών για τον πελάτη ή/και τον ανασχεδιασμό λειτουργιών και
διαδικασιών με σκοπό τη διαφοροποίηση, την αύξηση της ικανοποίησης, της βελτίωσης της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία συνολικά μεγαλύτερης αξίας.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

3. Αξιοποιώντας τη Φωνή του Πελάτη
     Voice of the Customer

Περιγραφή Βραβείου


Βραβεύονται συγκεκριμένα συστήματα που α) σχετίζονται με την αντιμετώπιση παραπόνων και
ειδικών απαιτήσεων των πελατών (π.χ. παράπονα/ υποδείξεις, αιτήματα ειδικής μεταχείρισης,
επίλυση προβλημάτων) και β) περιλαμβάνουν μεθόδους για να "αφουγκράζονται" τις ανάγκες και
τις επιθυμίες του πελάτη (feedback systems techniques or tools), με σκοπό την αποκατάσταση της
ικανοποίησης των πελατών (customer recovery), την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο
μέλλον (process recovery), την κατάλληλη αντιμετώπισή τους από τους εργαζομένους (employee
recovery) και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη στο μέλλον.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

4. Καλύτερος Συνδυασμός Διαύλων Εξυπηρέτησης Πελάτη
     Best Omni-Channel Customer Service

Περιγραφή Βραβείου


Βραβεύονται συγκεκριμένα συστήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση πολλαπλών καναλιών
επικοινωνίας/ διαύλων για την Εξυπηρέτηση Πελατών με σκοπό την παροχή εναλλακτικών για την
ικανοποίηση των αναγκών και προτιμήσεων επικοινωνίας των πελατών και την παροχή μιας ενιαίας
και αδιάλειπτης (seamless) εμπειρίας για τον πελάτη.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

5. Ομάδα της Χρονιάς Εξυπηρέτηση Πελατών
     Customer Service Team of the year

Περιγραφή Βραβείου


Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη υψηλών προτύπων
Εξυπηρέτησης Πελατών σε Ομάδα. Η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζει μία
Ομάδα που βρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συλλέγει, αναλύει και
διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με αυτόν, παράγει και διαχέει νέα γνώση, αναπτύσσεται,
αυτοβελτιώνεται και μαθαίνει συνεχώς με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον
πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF

6. Οργανισμός της Χρονιάς Εξυπηρέτηση Πελατών
     Customer Service Organisation of the year

Περιγραφή Βραβείου


Βραβεύεται η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών. Αναγνωρίζεται η ύπαρξη υψηλών προτύπων
Εξυπηρέτησης Πελατών σε Οργανισμό. Η Αριστεία στην Εξυπηρέτηση Πελατών χαρακτηρίζει έναν
Οργανισμό που βρίσκεται σε διαρκή αμφίδρομη επικοινωνία με τον πελάτη, συλλέγει, αναλύει και
διαχειρίζεται δεδομένα σχετικά με αυτόν, παράγει και διαχέει νέα γνώση, αναπτύσσεται,
αυτοβελτιώνεται και μαθαίνει συνεχώς με σκοπό τη δημιουργία εξαιρετικών εμπειριών για τον
πελάτη που υπερβαίνουν τις προσδοκίες του.

Περισσότερα... Κατεβάστε σε PDF